Vă rugăm să contribuiți la lucrările de recondiționare (sau înlocuiri ale unor elemente) ale Bisericii Buna Vestire Belu:

 • recondiționarea lambriurilor de la catapeteasmă, de la Sfântul Altar și de la intrări,
 • realizarea lumânărarului metalic,
 • realizarea pardoselii interiorului bisericii și refacerea sistemului de încălzire,
 • lucrări de reparații la soclul bisericii,
 • tencuieli exterioare și vopsirea exteriorului bisericii,
 • lucrări de reparații la terasă și executarea rampei de acces cărucioare pentru persoane cu dizabilități,
 • înlocuirea ușilor de acces și a grilajului de la intrarea în biserică,
 • restaurarea icoanelor catapetesmei și a celor din interiorul bisericii,
 • restaurarea icoanelor murale din exteriorul bisericii.

Puteți oferi contribuția dumneavoastră financiară prin virament bancar, în următoarele conturi:

 • RO93RNCB0278063610860001 – LEI
 • RO33RNCB0278063610860014 – USD
 • RO06RNCB0278063610860015 – EURO

SWIFT: RNCB RO BU | BCR Bucureşti-Suc. Şerban Vodã

Înscrie-ți copilul la ora de Religie

Curtea Constituţională a României a decis (Decizia nr 669/2014) că participarea la ora de Religie se face numai în baza unei cereri scrise a elevului major, a părintelui sau a tutorelui elevului minor.
Cererea de înscriere la ora de Religie trebuie completată și depusă la secretariatul școlii până pe data de 6 martie 2015!