Cerc pastoral – ianuarie 2015 – Misiunea parohiei creștine

Preoţii şi diaconii din Protopopiatul Sector 4 Capitală s-au întrunit ieri, 20 ianuarie, la biserica Parohiei „Buna Vestire“-Bellu. Tema cercului pastoral-misionar a fost dedicată misiunii parohiei şi responsabilităţii preotului în comunitate.

În cadrul întrunirii pastoral-misionare de ieri au vorbit despre misiunea parohiei şi responsabilitatea preotului în comunitate pr. Aurel Bărîcă şi pr. Anghel Alexandru Chirilă, cel mai în vârstă, respectiv, cel mai tânăr preot din Protopopiatul Sector 4 Capitală. Scopul acestei întâlniri, după cum a precizat pr. protoiereu Ion Armaşi, a fost acela de a fi împărtăşite dimensiuni ale misiunii pastoral-misionare, cultural-edilitare şi ale vieţii duhovniceşti. Părintele Aurel Bărîcă, de la parohia-gazdă, a îndemnat preoţii să îşi împlinească datoria pe deplin înaintea lui Dumnezeu, având grijă atât de familia cea mare, adică de parohie, prin răspunsul la timp la chemările enoriaşilor, cât şi de familia cea mică, adică de familia de acasă. De asemenea, pr. Anghel Alexandru Chirilă, de la Parohia „Sfântul Haralambie“-Bellu din Bucureşti, a arătat că preotul, indiferent de vârstă, se impune prin harul pe care Dumnezeu îl dăruieşte şi pe care-l dobândeşte de-a lungul pastoraţiei sale. „Misiunea preotului este influenţată azi de numeroşi factori, de aici şi multitudinea şi complexitatea problemelor cu care ne confruntăm, fie ele ale tinerilor, bătrânilor, muncitorilor, intelectualilor şi altor categorii. Cu toate acestea, soluţionarea problemelor va fi încununată de succes în măsura în care fiecare persoană şi comunitate reuşeşte să primească în viaţa ei mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, rămânând statornică în credinţă, trăitoare şi mărturisitoare autentică a credinţei creştin-ortodoxe“, a spus Anghel Alexandru Chirilă, de la Parohia „Sfântul Haralambie“-Bellu din Bucureşti.

Tot în cadrul întrunirii, pr. Daniel Alexandru Bărîcă, parohul Bisericii „Buna Vestire“-Bellu, a susţinut un referat în care a prezentat ereziile contemporane, care au ca punct de pornire New Age-ul (Noua Eră) şi care „propovăduiesc“ un nou „Mesia“, precum martorii lui Iehova, secta lui Moon, scientologii, ateismul materialist şi ştiinţific, şi cum influenţează acestea persoana umană, societatea şi Biserica. „Noi, preoţii, trebuie să fim în dialog bazat pe Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie pentru a le explica acestora, dar mai ales credincioşilor noştri, adevărurile de credinţă şi să luăm atitudine atunci când se infiltrează în parohiile noastre“, a subliniat pr. Daniel Alexandru Bărîcă.

Sursa: Ziarul Lumina

……………………………………………..*……………………………………………..

ADUCEREA MOAȘTELOR SFÂNTULUI IOAN RUSUL – 14-15 septembrie 2019

CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU ȘI CU OCROTIREA MAICII DOMNULUI, AVÂND ÎNALTA BINECUVÂNTARE A PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, AU FOST ADUSE LA BISERICA NOASTRĂ MOAȘTELE SFÂNTULUI IOAN RUSUL MĂRTURISITORUL.

……………………………………………..*……………………………………………..

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – 1 Decembrie 2019

……………………………………………..*……………………………………………..

De Moș Nicolae, cu daruri pentru bătrâni de la Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca”