ÎN NUMELE TATĂLUI ŞI AL FIULUI ŞI AL SFÂNTULUI DUH

ÎNĂLŢAT-AM ACEST LOCAŞ CU HRAMUL BUNEI VESTIRI ŞI AL SF. AP. PETRU ŞI PAVEL

ÎN PAROHIA BELU CU CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR DIN PRIMA GENERAŢIE ŞI A FONDULUI RELIGIOS

PETRE MIHAIL PE LOCUL DONAT DE P.S.E. NIFON. SFINŢIREA TEMELIEI S-A FĂCUT LA 28 IUNIE 1925

ÎN TIMPUL I.P.S.D.D.DR. MIRON CRISTEA, ÎNTÂIUL PATRIARH AL ROMÂNIEI, SUB DOMNIA M.S.R.

FERDINAND I ÎNTREGITORUL NEAMULUI, IAR TÂRNOSIREA SUB DOMNIA M.S.R. CAROL II ÎN ANUL 1934

SLĂVIŢI PE DUMNEZEU, BINECUVÂNTAŢI PE CEI CE AU JERTFIT, ÎNGRIJIŢI ŞI ÎNPODOBIŢI CU EVLAVIA

VOASTRĂ ACEST SF. LOCAŞ DIN NEAM ÎN NEAM BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU PESTE NOI TOŢI ÎN VECI

AMIN.

COMITETUL.