• Preot Daniel Alexandru Bărîcă
   Preot Daniel Alexandru BărîcăParoh

   S-a născut  în 1969, în Bucureşti.

   STAREA CIVILĂ: Căsătorit , având trei  copii.

   STUDIILE

   După cursurile primare , a urmat cursurile Liceului de Filologie – Istorie nr. 1 “Iulia Haşdeu” din Bucureşti.  

   1987-1992 – Seminarul Teologic din Bucureşti, absolvit cu media 9,90.

   1992 – Susţinerea examenului de capacitate preoţească, absolvit cu media 9,71.

   1992(Septembrie) – Susţinerea examenului de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, fiind admis cu media 9,80.

   1992-1993 – Anul I la Facultate de Teologie din Bucureşti, apoi  a obţinut  binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a continua studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Thesalonic-Grecia. Având bursă, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Thesalonic-Grecia, absolvindu-o în 1996 cu media 9,00. Apoi,  a urmat cursurile de Masterat-Doctorat la specializarea Liturgică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “Aristotel” – Thesalonic.

   2004 – Susţinerea lucrării de Masterat cu tema: “Teologia şi practica euharistică în Biserica Ortodoxă Română în prezent”, obţinând diploma de Masterat cu media generală 9,71.

   În 2005  a început cursurile de Doctorat la secţia  Liturgică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “Aristotel” – Thesalonic.

   2006  – Sesiunea Septembrie -absolvirea cursurilor pastoral-misionare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, absolvite  cu media 9,96.

   2006 (Decembrie) – Examenul de selecţionare a preoţilor pentru Bucureşti, fiind admis primul, cu media 9,77.

   HIROTONIA-HIROTESIA

   În martie 1997  a fost hirotonit diacon, la Catedrala Patriarhală “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucureşti, de către Înalt Preasfinţitul Mitropolit Teofan si a slujit, ca  diacon, la Biserica “Sf. Pantelimon Votsi” – Thesalonic (Grecia), cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist;

   În septembrie 1999, având binecuvântarea specială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a fost hirotonit preot în Thesalonic, slujind – pe perioada studiilor  – la o biserică din sThesalonic.

   În  decembrie 2007 a fost hirotesit duhovnic de catre Prea Sfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor.

   ACTIVITATEA PASTORAL-MISIONARĂ:

   Catehizarea copiilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal;

   Explicarea Sfintei Scripturi prin predici în Sfânta Biserică;

   Vizite pastorale la  anumite obiective sociale, spitale, ajutorarea bolnavilor şi a celor cu probleme sociale.

   A publicat diferite articole teologice în revista „Vestitorul Ortodoxiei” şi în ziarul „Lumina”. A acordat interviuri pe teme teologice şi pastoral- misionare la postul de televiziune „TRINITAS TV” al Patriarhiei Române.

   ACTIVITATEA ECONOMICO – GOSPODĂREASCĂ

   Realizarea lucrărilor de la interiorul și de la exteriorul bisericii de preotul paroh, precum şi a celorlalte activităţi din parohie.

   SITUAŢIA  ÎN  PREZENT

   De la 1 noiembrie 2007 , cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este preot-slujitor la Biserica „Buna Vestire”-Belu din Bucuresti, iar din aprilie 2011 este preot paroh la această parohie.

   Este redactor colaborator la Departamentul „Carte de cult” al  Editurii Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxă.

  • Preot Aurel Bărîcă
    Preot Aurel BărîcăIconom Stavrofor

    Subsemnatul,  preot  Aurel   Bărîcă,  de  la  parohia   Buna Vestire – Belu, Protoieria III Capitală,  m-am născut în localitatea Deagurile, jud. Argeş. Sunt  absolvent al Seminarului Teologic din Bucureşti şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, absolvent al cursurilor de definitivat şi promovare. Sunt căsătorit şi am trei copii.

    În 1970 am fost hirotonit preot pe seama parohiei Stejarul, comuna Singureni, Protoieria Giurgiu – Sud. În această parohie am iniţiat lucrări de reparaţie capitală a bisericii, în interior, exterior şi la clopotniţă, între anii 1971-1972. În 1973, cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii, am cumpărat o clădire cu destinaţia de casă parohială. Am procurat, pentru biserică, veşminte preoţeşti, sfinte vase, icoane praznicare, covoare etc.

    Apoi,  m-am transferat la parohia Daia, comuna Daia, Protoieria Giurgiu – Sud. După seismul din 4-III-1977, care a provocat avarii bisericii, s-au făcut reparaţii capitale  la biserică, în interior şi exterior, repictarea bisericii, precum şi înlocuirea tablei vechi cu alta nouă.            

    În  1978 am fost numit Protoiereu al Protoieriei Giurgiu-Sud. În activitatea de protoiereu, m-am străduit să fiu alături de preoţi în toate problemele: administrative, culturale şi economic – gospodăreşti, mai ales că circa 60-70% dintre biserici fuseseră afectate de seismul din 4-III-1977.

    În perioada 1978 – 1988, în Protoieria Giurgiu-Sud,  s-au reparat zeci de biserici şi s-au împodobit cu pictură nouă sau restaurată. Aş vrea să evidenţiez în mod deosebit biserica Mănăstirii Comana, care s-a reparat capital, înlocuindu-se turlele, deoarece cele vechi erau susţinute de tiranţi de lemn care putreziseră. De asemenea, s-a reparat biserica din comuna Vedea şi alte biserici.

    Menţionez că în perioada 1978 – 1988 nu s-au demolat sau translat biserici în Protoieria Giurgiu – Sud şi nici în municipiul Giurgiu.

    În toamna anului 1988 am fost numit, prin transfer,  preot paroh la parohia Buna Vestire – Belu, Protoieria III Capitală, totodată încredinţându-mi-se şi funcţia de Consilier Tehnic la Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor.

    Din iunie 1990 până azi sunt membru în Consistoriul Eparhial.

    La parohia Buna Vestire – Belu în perioada 1989-2009 s-au făcut următoarele lucrări:

    Între anii 1990-1993 s-a construit în cimitirul parohial o capelă, cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii, fiind împodobită cu pictură în frescă şi candelabru de bronz, şi sfinţită de Prea Sfinţitul Episcop Teofan – Sinaitul. În spatele capelei, în acelaşi corp de clădire  s-a construit şi o cameră care este folosită pentru agape creştineşti, la parastase şi înmormântări.

    În anul 1996 s-au făcut reparaţii capitale la terasa bisericii. În anul 1998 s-au făcut reparaţii capitale la casa parohială, s-a învelit cu tablă galvanizată şi s-a refăcut centrala termică a bisericii şi casei parohiale. În anul 1999 s-a reconstruit cancelaria parohială şi a fost dotată cu mobilier.

    În anul 2000 s-au executat reparaţii la exteriorul bisericii, la acoperiş şi la turle. În perioada septembrie 2002 – iunie 2003 s-a consolidat clopotniţa, s-a reparat împrejmuirea bisericii şi casei parohiale. De asemenea s-au refăcut magaziile din curtea bisericii.

    La 1 iulie 2005 s-a început repictarea bisericii de către pictor –arhitect Samoilă Crişan.

    La 1 august 2008 s-a iniţiat lucrarea de înlocuire a asterelei şi tablei  vechi cu scândură nouă şi tablă de zinc. Lucrarea s-a încheiat în primăvara lui 2009.

    Toate aceste lucrări au fost efectuate pe bază de devize aprobate de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor şi recepţionate la termen.

    Pe lângă aceste realizări gospodăreşti ne-am străduit, împreună cu preoţii Cezar-Gavriil Dumitrescu, Puşcaş Nicolae şi Daniel Alexandru Bărîcă, să fim alături de enoriaşi,  să-i ajutăm în problemele familiale şi sociale cu care se confruntă, inclusiv prin acordarea de ajutoare materiale şi financiare – în special pentru procurarea de medicamente pentru cei bolnavi sau pentru sprijinirea unor elevi sau studenţi cu situaţie financiară precară. De asemenea s-au dus ajutoare materiale (îmbrăcăminte, alimente) la azile de bătrâni şi la grădiniţe de copii. Această activitate filantropică tinde să devină o activitate permanentă a parohiei Buna Vestire – Belu şi a preoţilor care slujesc aici. În prezent, se derulează un program alimentar pentru familii sărace.

    Pe lângă cele de mai sus, dar nu în ultimul rând, menţionăm existenţa unui program săptămânal al  slujbelor, afişat la avizierul bisericii şi respectat întocmai. În fiecare vineri seara se ţine lecţia catehetică pentru adulţi, iar în perioada şcolară, în parteneriat cu şcoala 111 „George Bacovia” şi Grupul Şcolar „Grigore Cerchez”, se derulează programul „Hristos împărtăşit copiilor”.

    Împreună cu preoţii coslujitori şi membrii Consiliului Parohial depunem stăruinţă pentru bunul mers al Parohiei.

   • Preot Cezar Gavril Dumitrescu
     Preot Cezar Gavril Dumitrescu

     Născut în Bucureşti 1965

     Starea civilă : căsătorit
     Copii : doi (două fete)

     STUDII

     1989- 1993 – Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti, licenţiat

     1983 – 1988 – Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti

     1997 – primul rând de cursuri pastorale (definitivare)

     2005 – al doilea rând de cursuri pastorale (promovare)

     EXPERIENTA PROFESIONALA

     – din 2003 – prezent – preot la Parohia Buna Vestire – Belu, Protoieria 3 Capitală

     – 1997 – la cererea unor români sunt numit preot paroh şi înfiinţez Parohia Ortodoxă Română din Regatul Danemarcei, prin înregistrarea oficială a acesteia la autorităţile daneze în iunie 1997

     – 1997 – 2003 – preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române din Regatul Danemarcei „Naşterea Maicii Domnului”

     – 1993 – 1997 – preot la Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti

     – 1992 – 1993 – preot la Parohia Drăgoieşti, comuna Drăgoieşti, judeţul Ialomiţa

    • Preot Nicolae Puşcaş
      Preot Nicolae Puşcaş

      Data si locul naşterii: 1973, Bucureşti

      Căsătorit, 2 copii;

      Studii

      Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti, promoţia 1992

      Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucureşti, promoţia 1996

      Masterat Teologie 2007

      Alte cursuri: capacitate preoţească, cursuri definitivat si promovare.

      Hirotonit: diacon – 4 decembrie 1994 si preot – 6 decembrie 1994

      1994-2002 – preot la Parohia Nuci, Ilfov

      2002-2009 – inspector si preot Sectorul Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor

      2005-azi – preot la Parohia BunaVestire Belu, Protoieria III Capitala, Sector 4, Bucureşti.