Biserica Buna Vestire Belu

Şoseaua Giurgiului nr. 29A, Bucureşti

După anul 1877 apar primele aşezări în cartierul Belu, în urma împroprietăririi ostaşilor care au luptat împotriva Imperiului Otoman. În acea vreme, din punct de vedere bisericesc, populaţia acestui cartier depindea de parohia Satul Nou, în prezent devenită Progresu’.

În perioada dintre anii 1900-1910, înmulţindu-se numărul populaţiei din cartierul denumit Cătunul Belu, apare şi organizarea bisericească de sine stătătoare.

Primul Comitet pentru zidirea Bisericii în cartierul Belu a fost constituit la 27 Februarie 1911.

Biserica cu hramul Buna Vestire şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se află în Sectorul 4, pe Şoseaua Giurgiului nr.29A, pe partea stângă, la intersecţia cu strada Cornetului. A fost ridicată prin strădania credincioşilor, ctitorul principal fiind Petre Mihail şi soţia sa, Anastasia. Petre Mihail, negustor român, originar din Macedonia, stabilit în România, la decesul său în anul 1899, a lăsat o importantă sumă de bani pentru construirea unei biserici în Bucureşti. Cumnatul acestuia, Theodor Athanasiu a continuat demersurile începute de Petre Mihail şi Anastasia.

Abia în 1925 s-a obţinut aprobarea Primăriei pentru construirea bisericii pe terenul donat de Episcopul Nifon al Dunării de Jos şi sora sa, Steluţa, care în 1922 au dat formă juridică donaţiei lor. Punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locului s-au săvârşit la 28 iunie 1925. Regele Ferdinand I, la 28 noiembrie 1925, conferă medalia „Răsplata Muncei pentru Biserică”, Clasa I-a, doamnei Anastasia P.Mihail din Bucureşti, pentru donaţiile făcute bisericii noastre şi altor biserici.

Lucrările au mers destul de repede, încât după 9 ani, la 29 iunie 1934, biserica a fost târnosită. Cu acest prilej, Patriarhia Română a dăruit un valoros policandru din bronz (recondiţionat în decembrie 2007). Deoarece costul lucrărilor a depăşit fondul lăsat de Petre Mihail şi soţia sa Anastasia, s-a apelat la ajutorul enoriaşilor, care au contribuit cu jumătate din suma cheltuită pentru finalizarea lucrărilor de construire a bisericii. S-au remarcat, prin efortul depus, preotul Dumitru A.Băleanu, generalul Ilie Opriş, Ghenea Dumitrescu şi Tiberiu Dragomirescu.

Din punct de vedere tehnic, biserica a fost realizată de inginerul Ignat N.Mateescu, după planurile arhitectului Ioanid D.Vulcan, sub îndrumarea şi controlul direct al Ministerului Cultelor (Casa Bisericii). Este prima biserică construită din beton armat în Bucureşti. Fresca iniţială, lucrată în panouri, opera pictorului Anastasie Damian, n-a rezistat timpului şi a fost restaurată între anii 1969-1971 de către pictorul Eugen Profeta, ajutat de fratele său, Ieremia Profeta. Mobilierul interior, stranele arhiereşti, cele pentru cântăreţi, sfeşnicele împărăteşti, catapeteasma şi lambriurile care îmbracă pereţii şi stâlpii, sunt lucrate din stejar masiv de către sculptorul Anghel Dima, într-un ansamblu armonios, de o rară măiestrie.

Biserica Buna Vestire Belu este una dintre cele mai frumoase biserici ale capitalei, cu un stil arhitectonic original. Este o construcţie pe plan tronconic, cu naos, pronaos şi pridvor închis, deasupra căruia se află cafasul pentru cor. Pe naos se ridică, pe o bază înaltă şi pătrată, turla mare, dodecagonală, ale cărei geamuri au fost dublate pe interior cu termopan mat. Deasupra pridvorului se înalţă două turnuri octogonale mai mici. Turlele au coif piramidal. O boltă semicirculară, rezemată pe galerii cu arcade la parter şi etaj, protejează pronaosul. Acoperişul, fragmentat după volume (spaţii), este învelit cu tablă de zinc şi prevăzut cu streaşină evazată.

Faţadele se remarcă printr-un soclu înalt, realizat în două registre şi pereţi împărţiţi în panouri profilate, terminate la partea superioară semicircular, în care sunt poziţionate ferestre înalte şi înguste. Intrarea principală este marcată prin trei arcade, în plin centrul pridvorului, cu arhivolte late, pictate, rezemate pe stâlpi robuşti din piatră. În axul faţadei, deasupra pridvorului, se află o nişă cu icoana hramului.

Accesul în biserică se face pe o platformă înaltă (terasă), înălţată cu un metru şi jumătate deasupra solului.

Curtea spaţioasă este împrejmuită, în laturile de sud şi vest, cu un gard împodobit cu motive florale din fier forjat, pe soclu de beton, cu porţi înalte, dominate de două portaluri. În curte se află casa parohială, cancelaria parohială şi clopotniţa, care este o construcţie cu patru stâlpi din beton armat, cu grinzi pe care se reazemă cele două clopote.

Preotul paroh, sub care s-au terminat lucrările de construcţie la biserică, a fost Petre Popescu. Făclia parohiatului, de la acesta, a trecut în anul 1941 la preotul Alexandru  Delcea, după care urmează preotul paroh Vasile Ionescu, din 1966 preotul paroh Nicolae Grosu, iar din 1968 preotul paroh  Nicolae Voinescu. Au mai slujit, la această sfântă biserică,  preoţii Ion – Popescu -Creangă (decedat la 21 Mai 2004) şi Tonciu Ion (decedat la 16 Mai 2002),  precum şi diaconul Copăcianu Dumitru (decedat la 3 Octombrie 2004), care s-au străduit pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea bisericii şi dotarea ei cu centrală termică proprie în 1970.

Vrednici de pomenire sunt ctitorii acestui sfânt lăcaş: Nifon Arhiereul – Episcop al Dunării de Jos, Petru şi Anastasia Mihail, preotul Petre Popescu, epitropii Tîberiu Dragomirescu şi Ghenea Dumitrescu, care au trecut la cele veşnice. Vrednici de pomenire sunt şi consilierii ce s-au succedat, fiind alături de biserică şi depunând toată osteneala, ca: general Ilie Opriş, Ioan Franţescu, Tiberiu Dragomirescu, Nicolae Cenuşă şi alţii.

În anul 1988, la 1 septembrie, a fost numit preot paroh Aurel Bărîcă (fost protopop de Giurgiu), după ieşirea la pensie a preotului paroh Voinescu Nicolae. În anul 1989  s-au făcut reparaţii de întreţinere la casa parohială. Între anii 1990-1993 s-a construit în cimitirul parohial o capelă, fiind împodobită cu pictură în frescă – executată de Simona Tudor – şi sfinţită de PreaSfinţitul Teofan Sinaitul, Episcop-Vicar Patriarhal, în 16 octombrie 1993.

În anul 1998 s-au făcut reparaţii de întreţinere la casa parohială, s-a învelit cu tablă galvanizată şi s-a făcut revizia centralei termice. În anul 1999 s-a reconstruit cancelaria parohială, dotându-se cu bibliotecă nouă. În anul 2000 s-au făcut reparaţii la acoperişul bisericii, la exterior şi la terasă. În anul 2003  s-au făcut reparaţii de consolidare la clopotniţă, revizuindu-se aplasamentul clopotelor. La 1 iulie 2005 s-a început restaurarea picturii bisericii de către arhitect-pictor Samoilă Crişan.

La 1 august 1997 a fost numit preotul Liviu – Gabriel Popa, care – începând cu 1 februarie 2004 – s-a transferat la o parohie din străinătate.

La 1 martie 2003 a fost numit preotul Cezar – Gavril Dumitrescu.

La 1 iulie 2005 a fost numit preotul Nicolae Puşcaş.

La 1 noiembrie 2007 a fost numit preotul Daniel – Alexandru Bărîcă, care este paroh din luna aprilie 2011.

În perioada august 2008 – iunie 2009 s-au realizat următoarele lucrări la acoperişul bisericii: înlocuirea asterelei vechi cu scândură nouă şi învelirea cu tablă de zinc.

Începând cu anul 2011, la Biserica Buna Vestire s-au realizat urmatoarele lucrări:

  • recondiționarea lambriurilor de la catapeteasmă, de la Sfântul Altar și de la intrări,
  • realizarea lumânărarului metalic,
  • realizarea pardoselii interiorului bisericii și refacerea sistemului de încălzire,
  • lucrări de reparații la soclul bisericii,
  • tencuieli exterioare și vopsirea exteriorului bisericii,
  • lucrări de reparații la terasă și executarea rampei de acces cărucioare pentru persoane cu dizabilități,
  • înlocuirea ușilor de acces de la intrarea în biserică,
  • restaurarea icoanelor catapetesmei și a celor din interiorul bisericii,
  • restaurarea icoanelor murale din exteriorul bisericii etc.

La realizarea lucrărilor de la biserica din ultimii șase ani au contribuit Primăria Capitalei, credinciosi si Consiliului Parohial.

„Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc râvna Casei Tale!“

Preot Daniel-Alexandru Bărîcă

Foto: Biserica BunaVestire Belu în anul 1934

Foto: Târnosirea Bisericii Buna Vestire Belu 29 iunie 1934

Foto: Biserica BunaVestire Belu în anul 2000