Corul bisericii Buna Vestire Belu

Strana este alcătuită din 3 membri:

 • Dumitru-Robert Dragne (absolvent facultate şi masterat în muzică religioasă – Universitatea de Muzică Bucureşti) ;
 • Conduruţă Ion (absolvent al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, secţia Pictura Bisericească, Restaurare Conservare);
 • Nicolae Ion (pensionar).

Corul mixt al bisericii „Buna Vestire Belu”, are 11 membri şi este condus de domnul Dumitru-Robert Dragne, absolvent al Seminarului Teologic-Liceal din Turnu Măgurele şi al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, specializarea Muzică Religioasă (promoţia 2005), Master Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, specializarea Muzică Religioasă (promoţia 2007).

În urmă cu aproape 50 de ani, la iniţiativa diaconului Dumitru Copăcianu şi cu susţinerea preoţilor bisericii noastre, s-a înfiinţat un cor mixt. Acesta era alcătuit din persoane care, deşi aveau cu totul altă pregătire profesională (avocaţi, profesori, etc.), veneau cu regularitate în fiecare duminică, din dragoste de Sfânta Biserică.

Între dirijorii care au activat până în anul 1999, amintim pe domnul Marin Trache – cadru universitar la Conservatorul din Bucureşti. Acesta, pe lângă propriile creaţii bisericeşti, având o caligrafiere muzicală excepţională, s-a îngrijit de întocmirea de ştime separate pentru fiecare voce din cor (sopran, alto, tenor şi bas), ştime care se păstrează în biblioteca corului parohial. De asemenea, amintim pe doamna Alice Vulcan (nora arhitectului bisericii noastre – Ioanide Vulcan), absolventă a Conservatorului din Bucureşti, care a insuflat dragostea de cânt coral bisericesc.

Componenţa actuală a corului: Manuela Mocanu, Daniela Popa, Luminiţa Rodina, Păuniţa Dragne (sopran), Liliana Catrina, Dana Petrescu, Milica Negrescu (alto), Ion Conduruţă (tenor), Adrian Capagea, Dragoş Vişan-Catrina şi Dumitru-Robert Dragne (bas).

Repertoriul liturgic folosit este clasic, cântările interpretate sunt inspirate fie de muzica de strană – compozitori: Nicolae Lungu, D.G. Kiriac, I.D.Chirescu, fie de tradiţie italo-rusă – compozitori: Gavriil Musicescu, Dimitrie Bortneanski, Ioana Ghica-Comăneşti, Gheorghe Cucu, Gheorghe Danga, etc. Precizăm că „Axionul”, atât cel duminical cât şi cel praznical, este interpretat în manieră psaltică, iar Tatăl Nostru este intonat de cor dimpreună cu toţi credincioşii care participă la oficierea Sfintei Liturghii.

Pe lângă Cântări la Sfânta Liturghie, corul bisericii „Buna-Vestire Belu”, mai are în repertoriul său Concerte religioase:

 • Lăsaţi pruncii să vină la mine – Ioana Ghica-Comăneşti
 • Cât de mărit este Domnul în Sion – Dimitrie Bortneanski
 • Pentru Tine, Doamne – Chiril Popescu
 • Taina creştinătăţii – arm. Nicolae Lungu
 • Pe Tine, Dumnezeule Te lăudăm – arm. Nicolae Lungu
 • Mărturisiţi-vă Domnului – psaltic
 •  Nădejdea mea – psaltic
 • Uşile pocăinţii – psaltic
 • In calea mântuirii – psaltic
 • Cu noi este Dumnezeu – Nicolae Lungu
 • Doamne al puterilor – Pr. Nicu Moldoveanu
 • Oratoriu – Gheorghe Mandicevski
 • Miluieşte-mă, Dumnezeule – Gheorghe Cucu
 • Hristos din morţi a înviat – G. Kiriac
 • Luminânda Învierii Domnului – psaltic
 • Ziua Învierii –psaltic
 • Stihira a-III-a de la Vecernia glasului 6 – psaltic

Tot din cadrul repertoriului nostru coral mai fac parte şi:

 • Cântări la slujba înmormântării şi parastas
 • Cântări la slujba Sfintei Taine a Cununiei
 • Colinde

Dirijor Dumitru-Robert Dragne

Galerie Foto: Corul bisericii Buna Vestire Belu