Reparatii Clopotnita (2003)

Clopotniţa bisericii BunaVestire Belu a fost construită în jurul anilor 1928-1930 şi este realizată pe 4 stâlpi din beton armat şi grinzi care susţin cele două clopote.

De-a lungul timpului, vremea şi în special mişcările seismice, au contribuit la degradarea ei. Astfel, că se observau stâlpi cu crăpături mari la 1/3 din înălţime, desprinderi nu numai a tencuielilor, dar şi a betonului. Clopotele ce se reazimă pe grinzi, nu aveau rulmenţi, ci lagăre care erau ovalizate şi dezaxate, fapt care a făcut ca un clopot să nu mai poată fi folosit.

S-a întocmit un deviz de reparaţii capitale, aprobat de Sfânta Arhiepiscopie.

Pentru repararea şi punerea în funcţie, au fost necesare trei etape distincte, astfel:

  • Etapa I-a: scoaterea lagărelor tocite, repararea locală a grinzii roase de lagăr şi montarea de plăci metalice oţelite de 12mm grosime, prinse cu buloane în grindă, cu lungimi mari, pentru a distribui sarcina pe întreaga grindă. Aveau să se monteze rulmenţi capsulaţi la fiecare clopot.
  • Etapa a II-a: a constat din repararea structurii de rezistenţă – stâlpi şi grinzi. S-a constatat că stâlpii erau avariaţi, armăturile din toţi stâlpii fiind corodate. În această situaţie, soluţia proiectată a fost îmbrăcarea cu profile metalice, care să creeze o carcasă, susţinând sarcina, până la betonare şi care să asigure o rezistenţă precum şi să dea o supleţe stâlpilor, permiţând undelor sonore să se propage. Grinzile au fost îmbrăcate cu profile metalice şi plasă de Buzău. Lucrarea a fost realizată cu specialişti, în special sudori, care au trebuit să execute cordoane cu sudură pline, folosindu-se electrozi speciali.
  • Etapa a III-a: a constat din îmbrăcarea stâlpilor şi a grinzilor, la exterior cu mozaic şi marmoră, spălate proaspăt, grinzile interioare s-au tencuit. Pardoseala veche s-a decapat şi s-a pus mozaic de marmoră. La fel şi la parapeţi. S-au executat vopsitorii la saceac, tavan, gard, la acoperiş s-a folosit minium de plumb.

Restaurare din interiorul bisericii (2005)

Realizarea de restaurare din interiorul bisericii a început la 1 iulie 2005, pe baza devizului aprobat de Comisia de Pictură Bisericească din şedinţa din 11.04.2005, pe seama pictorului arhitect Samoilă Crişan.

Înlocuirea acoperişului bisericii (2008-2009)

Biserica BunaVestire Belu este o construcţie monumentală, în stil neoclassic bisericesc, având o turlă mare şi două turle mici, proporţionate armonios, în raport cu corpul propriu-zis al bisericii. Este construită între anii 1925-1934.

Au fost necesare reparaţii de înlocuire a învelitorii care era deteriorată, atât astereala cât şi tabla zincată. De aceea s-a impus executarea următoarelor lucrări: îmbrăcarea cu schele de lemn a turlelor, desfacerea învelitorii de tablă veche, desfacerea asterelei din lemn şi a unor grinzi deteriorate.

Lucrarea a fost executată pe bază de deviz aprobat de Sfânta Arhiepiscopie. Iniţial, s-a dorit învelirea bisericii cu tablă tip ţiglă, însă s-a renunţat la ea, folosindu-se învelirea bisericii cu tablă de zinc adusă din Germania. S-au folosit burlane noi, jgheaburi, ornamentele au fost înlocuite, s-au adăugat parazăpezi, iar crucile de pe turle au fost restaurate şi vopsite cu bronz auriu.

Lucrarea a început la 1 august 2008 şi s-a terminat în iunie 2009.

Înlocuirea scării de acces la Sfântul Altar (2008)

Scara de acces la Sfântul Altar, construită din beton şi grinzi de lemn, suferind fisuri, a fost sprijinită pe 2 pereţi de cărămidă. Datorită stării înaintate de degradare, cu real risc de surpare, s-a hotărât de către Consiliul Parohial să fie demolată şi construită alta nouă.

Scara cea nouă a fost construită din beton armat, susţinută pe 4 stâlpi, cu două căi de acces a câte 7 trepte finisate în mozaic, flancate de bare de inox îmbrăcate cu lemn.

Galerie Foto: Reparatii Clopotnita (2003)

Galerie Foto: Restaurarea Picturii din interiorul bisericii (2005)

Galerie Foto: Înlocuirea scării de acces la Sfântul Altar (2008)

Galerie Foto: Înlocuirea acoperişului bisericii (2008-2009)

Galerie Foto: Diverse Lucrari de Reparatii (2014-2015)