Toți oamenii călătoresc, în această viață, cu diferite scopuri. Pelerinajul, însă, este o călătorie în căutarea lui Dumnezeu, în această lume, în diferite locuri sfinte. Un pelerinaj la Locurile Sfinte din Israel este o călătorie pe urmele pașilor Mântuitorului Hristos, încercând să-L aflăm pe Dumnezeu în toate locurile de închinare.

  

Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat – din dragoste pentru oameni – în Betleemul Iudeii, a călătorit prin Țara Sfântă, învățându-i pe toți cei ce Îl urmau despre Împărăția cerurilor, și a săvârșit multe minuni. Fiul lui Dumnezeu a pătimit pentru păcatele noastre, a fost răstignit pe Crucea de pe Golgota, a fost pus în mormânt cu trupul și a înviat a treia zi, biruind puterea morții și dăruindu-ne viața veșnică.

Având Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în perioada 27 august – 2 septembrie 2018 am fost într-un pelerinaj la Locurile Sfinte din Israel, dimpreună cu un grup de 52 de credincioși, cu Agenţia Basilica Travel a Patriarhiei Române.

A fost o călătorie de o înaltă trăire duhovnicească, fiind călăuziți de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și simțind prezența lui Dumnezeu în toate Locurile Sfinte unde ne-am închinat: la Biserica Ortodoxă de pe Muntele Tabor – locul  Schimbării la Faţă a Domnului, cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – ne-am rugat și am simțit lumina taborică și prezența Preafintei Treimi;

 

• la Biserica Ortodoxă din Cana Galileei ne-am amintit de minunea prefacerii apei în vin, de către Mântuitorul Hristos, la nunta din Cana Galileii; • în Biserica Ortodoxă a Bunei Vestiri din Nazaret, în interiorul căreia se află Izvorul Sfintei Fecioare Maria, am retrăit bucuria dumnezeiască a Vestirii Întrupării Fiului lui Dumnezeu;  la Biserica Ortodoxă din Capernaum ne-am amintit de multele minuni săvârșite aici de către Mântuitorul Hristos;

 

• la Mănăstirea Sfântului Gheorghe din pustiul Hozeva ne-am rugat la Moaştele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț (cel care este, în mijlocul pustiului Iudeii, păzitorul Ortodoxiei); • urcând la Mănăstirea Ortodoxă de pa Muntele Qarantaniei (locul ispitirii Mântuitorului Hristos), ne-am rugat să ne ajute Dumnezeu ca și noi să biruim ispitele celui rău;

  

  

• la Mănăstirea „Sicomorul lui Zaheu“ din Ierihon l-am rugat pe Dumnezeu ca să intre și în casa sufletului nostru;  la Biserica Aşezământului românesc de la Ierihon am dat slavă lui Dumnezeu pentru acest loc sfânt al Ortodoxiei românești;  la Mănăstirea Sfântului Teodosie, de lângă Betleem, unde se află Peştera Magilor, i-am însoțit pe cei trei Crai de la Răsărit pentru a-L afla pe Mântuitorul;  la Mănăstirea Sfântului Sava din pustiul Iudeii ne-am rugat la Moaștele marelui Cuvios și la cele ale Sfinților Cuvioși uciși de perși pentru întărirea în credința ortodoxă;

 

• la Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului din Betleem ne-am închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului-Betleemitissa;  coborând, ne-am închinat la locul Nașterii Mântuitorului Hristos de sub Sfântul Altar, acolo unde se află Steaua de argint cu 14 colțuri (care este din anul 1717), am cântat colinde, L-am slăvit pe Dumnezeu pentru întruparea Sa pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire și ne-am rugat pentru pace pe pământ și pentru bună-voire între oameni; • la Biserica din grota Pruncilor uciși de Irod, care se află lângă Biserica Nașterii, ne-am închinat cu pioșenie la Moaștele acelor Sfinți Prunci; • la Biserica Înălțării Domnului de pe Muntele Măslinilor ne-am rugat lui Dumnezeu ca să ne înalțe din păcatele noastre; • la Biserica Mormântul Maicii Domnului, care se află la poalele Muntelui Măslinilor din Ierusalim, vizavi de Poarta de aur a Ierusalimului, ne-am închinat la mormintele Sfinților Prooroci, la Mormântul Maicii Domnului și la Icoana Maicii Domnului Ierusalimita, rugându-ne ca Maica Domnului să ne ocrotească totdeauna.

 

O înaltă trăire spirituală am avut-o pe Calea Crucii din vechea cetate a Ierusalimului, unde am mers pe urmele pașilor Mântuitorului Hristos, rugându-L să ne ajute să ne ridicăm crucea din viața noastră. Punctul culminant al pelerinajului nostru l-am trăit ajungând la Biserica Sfintei Învieri a Mântuitorului Hristos. Mai întâi ne-am închinat la Piatra Ungerii, iar apoi ne-am urcat pe Golgota, locul Răstignirii Mântuitorului Hristos. Acolo am îngenuncheat și ne-am închinat la Altarul de la locul Răstignirii.

 

Apoi, am intrat în Biserica Învierii Mântuitorului Hristos, cântând, împreună cu credincioșii, troparul Hristos a Înviat! și ne-am rugat lui Dumnezeu să ne ajute ca să ne ridicăm din păcatele noastre! Intrând în Sfântul Mormânt al Mântuitorului Hristos (Cuvuclionul), care se află chiar în fața Bisericii Învierii, ne-am rugat și am sărutat cu credință Mormântul cel dătător de viață al Domnului, rugându-L să ne dăruiască viața veșnică.

  

O mare bucurie am trăit în biserica Așezământului românesc din Ierusalim, unde am fost primiți de către Preacuviosul Părinte Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte.

 

Un eveniment deosebit a fost primirea întregului grup de pelerini de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, vineri, 31 august 2018. Primirea s-a făcut în sala oficială a Patriarhiei Ierusalimului.

  

  

La toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe la care ne-am închinat am cântat troparele hramurilor acelor biserici şi am făcut rugăciuni pentru Întâi-Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pentru credincioșii români și pentru toți pelerinii.

În ultima seară am participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Mormântul Mântuitorului Hristos, unde am avut binecuvântarea de a rosti Evanghelia Învierii în limba română, am slujit alături de clerici ortodocși români, greci, arabi și ruși; în momentul rostirii rugăciunii Tatăl nostru, Biserica Învierii a răsunat de cuvintele rostite cu credință și tărie de numerosul grup de români, trăind o mare bucurie duhovnicească.

De-a lungul pelerinajului, am abordat diferite teme teologice şi practice din viaţa Bisericii, având dialoguri cu credincioşii.

La acest pelerinaj la Locurile Sfinte din Israel au participat numeroși credincioși tineri și foarte tineri, bucurându-ne împreună cu aceștia și cu cei de vârstă matură și trăind toți momente unice duhovnicești la locurile de închinare unde am fost.

 

 

Toți pelerinii am dat slavă lui Dumnezeu pentru marea binecuvântare pe care am avut-o de a ne închina la Locurile Sfinte. De asemenea, trebuie să subliniem calitatea condițiilor organizatorice și de cazare, ce au fost asigurate de către Agenția de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române.

  

  

La sfârșitul pelerinajului, L-am rugat pe Dumnezeu să ne împlinească toate rugăciunile pe care le-am înălțat la locurile de închinare și să ne ajute să revenim la acele Locuri Sfinte.

 Preot Daniel-Alexandru Bărîcă, parohul Parohiei Buna Vestire Belu