PISANIA DE LA PRIMA TÂRNOSIRE A BISERICII – 29 IUNIE 1934:

ÎN NUMELE TATĂLUI ŞI AL FIULUI ŞI AL SFÂNTULUI DUH

ÎNĂLŢAT-AM ACEST SF. LOCAŞ CU HRAMUL BUNEI VESTIRI ŞI AL SF. AP. PETRU ŞI PAVEL ÎN PAROHIA BELU, CU CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR DIN PRIMA GENERAŢIE ŞI A FONDULUI RELIGIOS PETRE MIHAIL PE LOCUL DONAT DE P.S.E. NIFON. SFINŢIREA TEMELIEI SʼA FĂCUT LA 28 IUNIE 1925 ÎN TIMPUL I.P.S.D.D.DR. MIRON CRISTEA, ÎNTÂIUL PATRIARH AL ROMÂNIEI, SUB DOMNIA M.S.R. FERDINAND I ÎNTREGITORUL NEAMULUI, IAR TÂRNOSIREA SUB DOMNIA M.S.R. CAROL II ÎN ANUL 1934. SLĂVIŢI PE DUMNEZEU, BINECUVÂNTAŢI PE CEI CE AU JERTFIT, ÎNGRIJIŢI ŞI ÎNPODOBIŢI CU EVLAVIA VOASTRĂ ACEST SF. LOCAŞ DIN NEAM ÎN NEAM BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU PESTE NOI TOŢI ÎN VECI. AMIN.”

COMITETUL.

PISANIA DE LA A DOUA TÂRNOSIRE A BISERICII – 7 MAI 2017:

„ÎNSEMNARE: ÎN NUMELE PREASFINTEI TREIMI ȘI CU OCROTIREA MAICII DOMNULUI, SFÂNTA BISERICĂ CU HRAMURILE «BUNA VESTIRE» ȘI «SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL» A FOST ZIDITĂ ÎNTRE ANII 1925-1934 ȘI SFINȚITĂ LA 29 IUNIE 1934. DUPĂ 70 DE ANI, CU SPRIJINUL CONSILIULUI PAROHIAL, AL CREDINCIOȘILOR ȘI PRIN STĂRUINȚA PREOTULUI AUREL BĂRÎCĂ (PAROH ÎNTRE 1988-2011) S-A SCHIMBAT ACOPERIȘUL, S-A FĂCUT CANCELARIA, S-A CONSOLIDAT CLOPOTNIȚA ȘI S-A REFĂCUT PICTURA (PÂNĂ ÎN 2010). DIN 2011, CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI CAPITALEI, AL CONSILIULUI PAROHIAL, AL CREDINCIOȘILOR ȘI PRIN OSTENEALA PREOTULUI PAROH DANIEL-ALEXANDRU BĂRÎCĂ S-AU EFECTUAT LUCRĂRILE GENERALE DE REFACERE A BISERICII: S-AU CONSOLIDAT ȘI MOZAICAT SOCLUL, TERASA ȘI STÂLPII ORNAMENTALI; S-A REALIZAT PICTURA ARCADELOR; S-AU FĂCUT LUMÂNĂRARUL, UȘILE METALICE DE LA INTRARE, PANGARUL ȘI MOBILIERUL; S-AU RESTAURAT ICOANELE CATAPETESMEI ȘI CELE MURALE DIN EXTERIOR; S-AU CURĂȚAT POLICANDRELE; S-AU REFĂCUT CATAPETEASMA ȘI LAMBRIURILE; S-A PAVAT CURTEA Ș.A.

ÎN ANUL AL X-LEA DE ARHIPĂSTORIRE A PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, BISERICA A FOST TÂRNOSITĂ, LA 7 MAI 2017, DE CĂTRE PREASFINȚITUL PĂRINTE TIMOTEI PRAHOVEANUL, EPISCOP-VICAR AL ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR.

BINECUVÂNTEAZĂ, DOAMNE, PE CEI CE IUBESC FRUMUSEȚEA CASEI TALE!”