• Preot Aurel Bărîcă
  Preot Aurel Bărîcă Iconom Stavrofor

  Patriarhul Daniel: Mesaj de condoleanțe la înmormântarea fostului paroh de la Biserica „Buna Vestire” – Bellu, Pr. Aurel Bărîcă

  13.02.2022

   

  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a preotului pensionar Aurel Bărîcă, fost paroh la Biserica „Buna Vestire” – Bellu din Sectorul 4 al Capitalei.

  Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Biserica Parohiei „Buna Vestire” – Bellu duminică, 13 februarie 2022.

  Mesajul Patriarhului Daniel:

  Preot evlavios şi harnic al Bisericii lui Hristos Părintele Aurel Bărîcă (1944 – 2022)

  Am aflat cu multă întristare de trecerea din această viaţă, în zorii zilei de vineri, 11 februarie 2022, a Părintelui pensionar Aurel Bărîcă, fost preot paroh la Parohia Buna Vestire – Bellu, Protoieria Sector IV Capitală.

  Părintele Aurel Bărîcă s-a născut la praznicul Adormirii Maicii Domnului, 15 august 1944, în Comuna Deagurile (astăzi, Comuna Recea), Județul Argeș, în familia dreptcredincioșilor Niculina și Alexandru, tatăl său fiind cadru medical, participant pe front, în cel de-al Doilea Război Mondial. Încă din copilărie a iubit Biserica, fiind atras de sfintele slujbe. După frecventarea şcolii primare și gimnaziale, a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din București (1961-1966), iar apoi studiile teologice superioare în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din București (1966-1970), la finalul cărora a obținut titlul de licenţiat în teologie.

  În anul 1967 s-a căsătorit cu domnișoara Vasilica – Gabriela, Dumnezeu binecuvântându-le familia cu trei copii: Dan-Alexandru, actualul preot paroh al Parohiei Buna Vestire – Bellu, Emilian – Mircea, cadru militar și Iuliana – Emanuela, economist și preoteasă.

  În data de 22 noiembrie 1970 a fost hirotonit diacon, în Catedrala Patriarhală din București, de către vrednicul de pomenire Patriarh Justinian, iar în ziua de 26 noiembrie a aceluiași an a primit Taina Preoției, de la Arhiereul Pavel Șarpe, în biserica Mănăstirii Curtea de Argeș, fiind numit preot paroh la Parohia Stejarul din Protoieria Giurgiu Sud. Aici a realizat o intensă activitate pastoral-misionară, desfășurând lucrări de renovare și dotare a bisericii și a casei parohiale și începând procesul de repictare a sfântului lăcaș.

  Începând cu anul 1975, a fost transferat la Parohia Daia, din cadrul aceluiași protopopiat giurgiuvean, unde a realizat mai multe lucrări ziditoare de suflet și administrativ-gospodărești. După cutremurul devastator din anul 1977, Părintele Aurel Bărîcă s-a ocupat de restaurarea bisericii parohiale, aflată într-o stare avansată de degradare. A efectuat reparații capitale de zidărie, a înlocuit învelitoarea și a refăcut pictura murală a bisericii. De asemenea, a achiziționat un imobil bisericesc, pe care l-a amenajat și dotat cu toate cele necesare bunei funcționări a casei parohiale.

  În perioada 1981-1984, vrednicul de pomenire Patriarh Justin i-a acordat cele mai însemnate ranguri clericale, pentru vrednicie și activități deosebite: sachelar (1981), iconom (1983) și iconom-stavrofor (1984).

  În perioada februarie 1978 – septembrie 1988 a deținut funcția de Protopop al Protoieriei Giurgiu Sud, iar în intervalul octombrie 1988 – mai 1989 a fost Consilier al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul Sectorului Tehnic.

  Datorită experienței pastorale și administrative, acumulate în cei optsprezece ani de slujire preoțească, Părintele Aurel Bărîcă a fost transferat, în anul 1988, în postul de preot paroh la Parohia Buna Vestire – Bellu din Sectorul IV al Capitalei, pe care a slujit-o, cu multă râvnă și jertfelnicie, până la momentul chemării sale în ceata slujitorilor din Ceruri. Prin stăruința Părintelui Aurel Bărîcă, s-a construit și pictat capela cimitirului parohial, a fost edificată cancelaria și s-a reparat casa parohială, s-a consolidat clopotnița, iar între 2005-2010 s-a refăcut pictura bisericii. În cei aproape 32 de ani de pastorație la această parohie, a îndeplinit ascultările de preot paroh (1988-2011), preot coslujitor (2011-2015) și preot pensionar îmbisericit (2015-2022), slujind împreună cu ceilalți părinți, printre care și fiul său, părintele Dan-Alexandru Bărîcă, actualul preot paroh.

  În semn de prețuire și recunoaștere a vredniciei și ostenelilor sale, în data de 7 mai 2017, cu ocazia săvârșirii slujbei de resfințire a bisericii Parohiei Buna Vestire – Bellu, i-am acordat Părintelui Aurel Bărîcă Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, pentru a preţui activitatea sa deosebită.

  În peste o jumătate de veac de slujire preoțească, Părintele Aurel Bărîcă a fost un preot evlavios şi harnic al Bisericii lui Hristos. A fost apropiat de cei aflați în nevoi și suferințe, duhovnic înțelegător și ostenitor desăvârșit în slujba Domnului nostru Iisus Hristos și a aproapelui.

  Viața sa este caracterizată de lucrarea bogată în slujirea Bisericii, mărturisită de copiii, colaboratorii și ucenicii săi. Luminoasa sa activitate poate inspira orice slujitor al lui Hristos în purtarea unei ținute demne, în iubirea de slujire a credincioșilor și în lucrarea ziditoare a faptelor bune.

  În aceste momente de grea încercare pentru familia sa și pentru slujitorii și credincioșii Parohiei Buna Vestire – Bellu, ne amintim cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Eu sunt învierea și viața; Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi (Ioan 11, 25), rugându-L să aşeze sufletul slujitorului Său, Aurel Preotul, în ceata drepților, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

  Veșnica lui pomenire din neam în neam!

  Cu părinteşti binecuvântări şi condoleanţe pentru familia îndoliată şi pentru toți cei îndurerați,

  † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  În  1978, Părintele Aurel a fost numit Protoiereu al Protoieriei Giurgiu-Sud. În activitatea de protoiereu, s-a străduit să fie alături de preoţi în toate problemele administrative, culturale şi economic-gospodăreşti, mai ales că circa 60-70% dintre biserici fuseseră afectate de seismul din 4-III-1977.

  În perioada 1978–1988, în Protoieria Giurgiu-Sud, s-au reparat zeci de biserici şi s-au împodobit cu pictură nouă sau restaurată. Este de evidențiat în mod deosebit biserica Mănăstirii Comana, care s-a reparat capital, înlocuindu-se turlele, deoarece cele vechi erau susţinute de tiranţi de lemn care putreziseră. De asemenea, s-a reparat biserica din comuna Vedea şi alte biserici.

  În perioada 1978–1988 nu s-au demolat sau translatat biserici în Protoieria Giurgiu – Sud şi nici în municipiul Giurgiu.

  Din iunie 1990 până în februarie Părintele Aurel a fost membru în Consistoriul Eparhial.

  La parohia Buna Vestire – Belu în perioada 1989-2009 s-au făcut următoarele lucrări:

  Între anii 1990-1993 s-a construit în cimitirul parohial o capelă, cu aprobarea Sfintei Arhiepiscopii, fiind împodobită cu pictură în frescă şi candelabru de bronz, şi sfinţită de Prea Sfinţitul Episcop Teofan – Sinaitul. În spatele capelei, în acelaşi corp de clădire  s-a construit şi o cameră care este folosită pentru agape creştineşti, la parastase şi înmormântări.

  În anul 1996 s-au făcut reparaţii capitale la terasa bisericii. În anul 1998 s-au făcut reparaţii capitale la casa parohială, s-a învelit cu tablă galvanizată şi s-a refăcut centrala termică a bisericii şi casei parohiale. În anul 1999 s-a reconstruit cancelaria parohială şi a fost dotată cu mobilier.

  În anul 2000 s-au executat reparaţii la exteriorul bisericii, la acoperiş şi la turle. În perioada septembrie 2002 – iunie 2003 s-a consolidat clopotniţa, s-a reparat împrejmuirea bisericii şi casei parohiale. De asemenea, s-au refăcut magaziile din curtea bisericii.

  La 1 iulie 2005 s-a început repictarea bisericii de către pictorul-arhitect Samoilă Crişan.

  La 1 august 2008 s-a iniţiat lucrarea de înlocuire a asterelei şi tablei  vechi cu scândură nouă şi tablă de zinc. Lucrarea s-a încheiat în primăvara lui 2009.

  Toate aceste lucrări au fost efectuate pe bază de devize aprobate de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor şi recepţionate la termen.

  Pe lângă aceste realizări gospodăreşti, Părintele Aurel s-a străduit, împreună cu preoţii Cezar-Gavriil Dumitrescu, Puşcaş Nicolae şi Daniel Alexandru Bărîcă, să fie alături de enoriaşi, să-i ajute în problemele familiale şi sociale cu care s-au confruntat, inclusiv prin acordarea de ajutoare materiale şi financiare – în special pentru procurarea de medicamente pentru cei bolnavi sau pentru sprijinirea unor elevi sau studenţi cu situaţie financiară precară. De asemenea, s-au dus ajutoare materiale (îmbrăcăminte, alimente) la azile de bătrâni şi la grădiniţe de copii. Această activitate filantropică a devenit o activitate permanentă a parohiei Buna Vestire – Belu şi a preoţilor care slujesc aici. În prezent, se derulează un program alimentar pentru familii sărace.

  Pe lângă cele de mai sus, dar nu în ultimul rând, este de menționat existenţa unui program săptămânal al slujbelor, afişat la avizierul bisericii şi respectat întocmai. În fiecare vineri seara se ţine lecţia catehetică pentru adulţi, iar în perioada şcolară, în parteneriat cu Școala 111 „George Bacovia” şi Grupul Şcolar „Grigore Cerchez”, se derulează programul „Hristos împărtăşit copiilor”.

  Împreună cu preoţii coslujitori şi membrii Consiliului Parohial, Părintele Aurel a contribuit cu timp și fără timp pentru bunul mers al Parohiei.