• Preot Daniel Alexandru Bărîcă
  Preot Daniel Alexandru Bărîcă Paroh

  S-a născut  în 1969, în Bucureşti.

  STAREA CIVILĂ: Căsătorit, având trei  copii.

  STUDIILE

  După cursurile primare, a urmat cursurile Liceului de Filologie-Istorie nr. 1 „Iulia Hasdeu” din Bucureşti.  

  1987-1992 – Seminarul Teologic din Bucureşti, absolvit cu media 9,90.

  1992 – Susţinerea examenului de capacitate preoţească, absolvit cu media 9,71.

  1992 (Septembrie) – Susţinerea examenului de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, fiind admis cu media 9,80.

  1992-1993 – Anul I la Facultatea de Teologie din Bucureşti, apoi  a obţinut  binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a continua studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Thesalonic – Grecia. Având bursă, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Thesalonic – Grecia, absolvindu-o în 1996 cu media 9,00. Apoi, a urmat cursurile de Masterat-Doctorat la specializarea Liturgică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aristotel” – Thesalonic.

  2004 – Susţinerea lucrării de Masterat cu tema: „Teologia și practica euharistică în Biserica Ortodoxă Română în prezent”, obţinând diploma de Masterat cu media generală 9,71.

  În 2005  a început cursurile de Doctorat la secţia Liturgică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aristotel” – Thesalonic.

  2006  – Sesiunea Septembrie – absolvirea cursurilor pastoral-misionare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, absolvite cu media 9,96.

  2006 (Decembrie) – Examenul de selecţionare a preoţilor pentru Bucureşti, fiind admis primul, cu media 9,77.

  HIROTONIA-HIROTESIA

  În martie 1997  a fost hirotonit diacon, la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucureşti, de către Înalt Preasfinţitul Mitropolit Teofan și a slujit, ca  diacon, la Biserica „Sf. Pantelimon Votsi” – Thesalonic (Grecia), cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.

  În septembrie 1999, având binecuvântarea specială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a fost hirotonit preot în Thesalonic, slujind – pe perioada studiilor – la o biserică din Thesalonic.

  În decembrie 2007 a fost hirotesit duhovnic de către Prea Sfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

  La 7 mai 2017, la Târnosirea Bisericii Buna Vestire Belu, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rangul de Iconom Stavrofor.

   

  ACTIVITATEA PASTORAL-MISIONARĂ

  • Catehizarea copiilor din ciclul primar, gimnazial și liceal;
  • Explicarea Sfintei Scripturi prin predici în Sfânta Biserică;
  • Vizite pastorale la  anumite obiective sociale, spitale, ajutorarea bolnavilor și a celor cu probleme sociale.
  • A publicat diferite articole teologice în revista „Vestitorul Ortodoxiei” și în ziarul „Lumina”. A acordat interviuri pe teme teologice și pastoral-misionare la postul de televiziune „TRINITAS TV” al Patriarhiei Române.

   

  ACTIVITATEA ECONOMICO-GOSPODĂREASCĂ

  Realizarea lucrărilor generale de refacere a Bisericii Buna Vestire Belu la interior și, la exterior, a terasei bisericii etc. În urma acestor lucrări, Biserica Buna Vestire Belu, având Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor la data de 7 mai 2017.

  SITUAŢIA  ÎN  PREZENT

  De la 1 noiembrie 2007 , cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este preot-slujitor la Biserica „Buna Vestire”-Belu din București, iar din aprilie 2011 este preot paroh la această parohie.

  Este redactor colaborator la Departamentul „Carte de cult” al  Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

 • Preot Nicolae Puşcaş
  Preot Nicolae Puşcaş

  Data si locul naşterii: 1973, Bucureşti

  Căsătorit, 2 copii;

  Studii

  Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti, promoţia 1992

  Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucureşti, promoţia 1996

  Masterat Teologie 2007

  Alte cursuri: capacitate preoţească, cursuri definitivat si promovare.

  Hirotonit: diacon – 4 decembrie 1994 si preot – 6 decembrie 1994

  1994-2002 – preot la Parohia Nuci, Ilfov

  2002-2009 – inspector si preot Sectorul Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor

  2005-azi – preot la Parohia BunaVestire Belu, Protoieria III Capitala, Sector 4, Bucureşti.

 • Preot Mircea-Emanoil Popescu-Argeș
  Preot Mircea-Emanoil Popescu-Argeș
  1. Date biografice:
  • născut în data de 07.11.1968 București;
  • domiciliul stabil: București
  • numele tatălui: Victor; numele mamei: Micșunica;
  • Taina Botezului oficiată în data 02.02.1969 în biserica parohiei, Sf. Dimitrie-Poștă, cu hramul Sf. Dimitrie-Poștă, Protoieria III Capitală;
  • Taina Cununiei oficiată în data 25.04.1993, în biserica parohiei, Sf. Dimitrie-Poștă

  cu hramul Sf. Dimitrie-Poștă, Protoieria III Capitală, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Episcop Roman Ialomițeanul, temei nr. ___;

  • căsătorit civil în data 25.02.1993, cu domnişoara Stanciu Alina-Cristina;
  • hirotonit în Arhiepiscopia Bucureştilor la data de 14.10.1993;
  • 2 copii: Popescu-Argeș Dimitrie-Cristian, născut la 13.03.1994;

  Popescu-Argeș Nicolae-Iulian, născut la 27.07.1995;

  • stare civilă: căsătorit;
  • statut militar: necombatant;
  • antecedente penale: –
  1. Studii:
  • studii liceale: Liceul de Arte Plastice, Nicolae Tonitza;
  • studii universitare: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucuresti; media anilor de studii: 9,22 (noua 22%); media de licenţă: 8,93 și calificativul: „foarte bine”
  • studii postuniversitare: master, Facultatea Biotera; nota 10;
  • alte studii și specializări: Drept, anul II; Arte plastice și decorative;
  • limbi străine cunoscute: engleza, franceza;
  • grade profesionale: definitiv, cu media 8,83, obţinut în anul 1997;

  gradul II, cu media 8,60 obţinut în anul 2012;

  gradul I, cu media 10 obţinut în anul 2017.

  1. Situația clericală:
  • hirotonit diacon în data 07.10. 1993, pe seama parohiei Afumați II, cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Protopopiatul Ilfov, Eparhia București, în biserica parohiei Mănăstirea Cernica, de către Preasfințitul Episcop Roman Ialomițeanul;
  • hirotonit preot în data de 14.10.1993, pe seama parohiei Afumați II, cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Protopopiatul Ilfov, Eparhia București, în biserica parohiei Sf. Paraschiva Basarab de către Preasfințitul Episcop Roman Ialomițeanul;
  • hirotesit duhovnic în data 19.10.1993 de către Preasfințitul Episcop Roman Ialomițeanul.
  1. Activitatea clericală:
  • numit în data de 1 octombrie 1993, la Parohia Afumați II, Protopopiatul Ilfov, în postul de preot paroh temei 6964/1993, Decizia nr. 6657/1993;
  • rangul de iconom la data de 31 octombrie 1999;
  • transferat în data de 10 octombrie 2014, la Parohia Sf. Nicolae Malaxa, Protoieria 3 Capitală, în postul de preot coslujitor, temei / Decizia nr. 11455/08.10.2014;
  • transferat în data de 1 octombrie 2018, la Parohia Buna Vestire Belu, Protoieria 4 Capitală, în postul de preot coslujitor temei / Decizia nr. 474/2018.

  În urma activității de 20 ani, ca preot paroh la Parohia Afumați II, timp în care s-au realizat lucrări majore împreună cu enoriașii, cuprinse și în Monografia Protoieriei Ilfov Nord, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în 2012, din care amintesc doar Resfințirea Sf. Lăcaș, în 1999 și obținerea Gradului de Iconom, construcția casei parohiale, introducerea de gaze în Sf. Lăcaș și multe alte realizări necontestabile și vizibile.

  La parohia Buna Vestire Belu, m-am integrat în cadrul noului sobor de frați preoți ca slujire și program liturgic și pastoral.

  Am răspuns la solicitările credincioșilor, am distribuit ajutoarele alimentare din cadrul programului misionar al parohiei.

  Am contribuit la curățarea frumoaselor icoane argintate de la catapeteasmă, cât și cele aflate în biserică.

  De asemenea am fost prezent la toate solicitările interne ale parohiei, la cercurile pastorale și la întrunirile anuale ale preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor.

  Am contribuit la susținerea programului „Hristos împărtășit copiilor” prin mici cateheze, prin spovedirea și împărtășirea tinerilor.

  Voi continua implementarea programelor parohiei cu tinerii și în plan misionar slujind lui Dumnezeu și oamenilor.

  Din anul 2020, luna februarie, datorită apariției pandemiei cauzată de virusul Covid-19 și în urma măsurilor luate de autorități în contextul epidemiologic actual, activitățile misionar-pastorale s-au desfășurat foarte greu, unele dintre ele fiind suspendate.

  În perioada martie-mai, s-a slujit fără a avea credincioși.

  În Săptămâna Mare ne-am unit eforturile în a împărți credincioșilor Lumina și Sfintele Paști, lucru pe care l-am dus la bun sfârșit cu ajutorul voluntarilor din parohie, cu emoție și multă trudă.

  Datorită relaxării măsurilor luate de autorități, în contextul epidemiologic, am reînceput contactele pastorale cu credincioșii respectând normele de distanțare, dezinfectare și purtarea măștii.

  Programul alimentar s-a desfășurat totuși, dar cu mari eforturi.

  Programul cu tineretul a fost amânat, până la relaxarea măsurilor luate de autorități în contextul actual.

 • Preot Petre Sperlea
  Preot Petre Sperlea

  Născut la 22 mai 1972, în municipiul Piatra-Neamț, jud. Neamț.

  STAREA CIVILĂ: căsătorit, având un copil.

  STUDIILE:

  Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, absolvit în 1993,      cu media 9,81.

  1993–1997  –  Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, specializarea „Teologie Pastorală”. În intervalul anilor 1995-1999 a urmat și cursurile la specializarea „Teologie – Limbi clasice  lb.latină)”,  în cadrul aceleiași facultăți.

  În urma colocviului de admitere la doctorat, sesiunea 6-13 octombrie 1997, a fost admis în ramura de știință Teologie, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noțiuni de paleografie, cu subiectul: Vartolomeu Stanescu episcop al Râmnicului Noului Severin (1921 – 1938), sub îndrumarea științifică a Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu.

  În februarie 2001 a fost numit prin concurs în funcția de asistent universitar, iar în 2015 în cea de lector la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, funcție în care activează și în prezent, în cadrul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București.

  În data de 12 decembrie 2006 a obținut titlul de „Doctor în Teologie”, în urma susținerii tezei de doctorat cu subiectul sus-menționat, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

  SITUAȚIA CLERICALĂ:

  În data de 26 octombrie 2002 a fost hirotonit diacon, iar la 25 noiembrie 2002 a fost hirotonit preot de către Prea Sfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, cu îmbisericire la Paraclisul Sfânta Ecaterina al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, fiind numit ulterior în postul de preot II la Parohia Slobozia, Protopopiatul III Capitală, cu data de 1 decembrie 2007.

  În perioada 1 decembrie 2016 – 1 decembrie 2022 a activat ca preot paroh la Parohia Sfântul Nicolae-Buzești, Protopopiatul sector 1 Capitală.

  Începând cu data de 1 aprilie 2023, a fost numit ca preot coslujitor la Parohia Buna Vestire – Belu din cadrul Protoieriei sector 4 Capitală, unde slujește și în prezent.

  ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PASTORAL-MISIONARĂ:

  Din anul 2001 susține cursuri și seminare la programele de licență și master și desfășoară activitate didactică de cercetare la Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Este autorul mai multor studii în volume colective și în reviste, în domeniul istoriografiei bisericești; a participat cu diverse comunicări științifice la conferințe și simpozioane, fiind invitat în mai multe rânduri la posturile de radio și de televiziune ale Patriarhiei Române.

  Ca preot, a avut o strânsă legătură cu enoriașii, implicându-se în catehizarea acestora, în ajutorarea celor aflați în dificultate și în atragerea tinerilor în viața Bisericii.