ISTORICUL  SFINTEI  BISERICI  BUNA VESTIRE-BELU

După anul 1877 au apărut primele aşezări în cartierul Belu, iar în perioada dintre anii 1900 şi 1910, înmulţindu-se numărul populaţiei din cartierul numit Cătunul Belu, apare și organizarea bisericească de sine stătătoare. Primul Comitet pentru zidirea bisericii în cartierul Belu a fost constituit la 27 februarie 1911.

Din anul 1911 a început colectarea banilor pentru construcţia  bisericii și s-a ridicat, în acelaşi an, o Capelă, în Şos. Giurgiului nr. 23, demolată în anul 1958.

Planul construirii unei noi biserici, în comuna Șerban Vodă, s-a aprobat de autorităţile superioare bisericeşti şi de Comitetul Parohial. Terenul actual, din Şoseaua Giurgiului 29A,  a fost donat în 1922 de către P.S. Nifon Nicolescu, Episcopul Dunării de Jos. S-a hotărât ca, pe acest teren, să se  construiască noua biserică, la 29 aprilie 1925 sfinţindu-se locul. La 29 iunie 1925 s-a pus piatra de temelie. După 9 ani, la 29 iunie 1934, biserica a fost târnosită, stabilindu-se hramurile „Buna Vestire a Maicii Domnului” şi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Trebuie menționat faptul că este prima biserică din beton armat, construită în București.

Lucrările au mers repede, cheltuielile fiind suportate de Casa Bisericii, care a folosit fondul pentru construirea unei biserici,  care a fost donat de către negustorul Petru Mihail, dimpreună cu soţia sa, Anastasia, la care s-a adăugat contribuţia însemnată a enoriaşilor, strânsă în urma iniţiativei Comitetului Bisericesc, precum şi a Căminului Cultural Şerban-Vodă, care funcţiona sub preşedinţia căpitanului Opriş Ştefan, ce avea o secţie pur bisericească.

Din punct de vedere tehnic, biserica s-a realizat de către ing. Ignat N. Mateescu, sub îndrumarea şi controlul direct al Ministerului Cultelor – Casa Bisericii.

Preotul paroh sub care au început lucrările de construcţie şi s-au terminat a fost Pr. Popescu Petre. Făclia parohiatului de la Pr. Popescu Petre a trecut în anul 1941 la Pr. Alexandru Delcea, după care urmeaza Pr. paroh Vasile Ionescu; din 1966 urmează Pr. Paroh Nicolae Grosu, iar din 1968 Pr. paroh Nicolae Voinescu. Au mai slujit la acestă sfântă biserică Pr. Ion-Popescu-Creangă († 21.05.2004), Pr. Tonciu Ion († 16.05.2002) şi diaconul Copăcianu Dumitru († 03.10.2004), care au dotat biserica cu centrală termică proprie în 1970.

Pictura interioară a fost realizată, inițial, de pictorul Anastasie Damian. Între anii 1969 şi 1971  s-a refăcut pictura în frescă de către pictorii Eugen și Eremia Profeta.

Biserica „Buna Vestire – Belu” este una dintre frumoasele biserici din Capitală, cu un stil arhitectonic deosebit şi original. În interior, mobilierul unicat (stranele arhiereşti, stranele de cântăreţ, sfeşnicele împărăteşti, catapeteasma şi lambriurile),  care îmbracă pereţii si stâlpii, sunt executate din stejar masiv de către sculptorul Anghel Dima, într-un tot unitar deosebit. La târnosire,  Patriarhia Română a dăruit un valoros policandru din bronz.

Vrednici de pomenire  sunt  ctitorii  acestui Sfânt Locaş: Nifon Arhiereul – Episcop al Dunarii de Jos, Petru şi Anastasia Mihail, Pr. Petre Popescu, epitropii Tiberiu Dragomirescu şi Ghenea Dumitrescu, care au trecut spre cele veşnice, precum şi rândurile de consilieri ce s-au succedat, fiind alături de biserică şi depunând toată osteneala, printre care se numără: generalul Ştefan Opriş, I. Franţescu, N. Cenuşă şi alţii.

În anul 1988, la 1 septembrie, a fost numit preot paroh Aurel Bărîcă (fost protopop de Giurgiu), după ieşirea la pensie a Pr. Voinescu Nicolae. Preotul Aurel Bărîcă a fost paroh până la 14 martie 2011 († 11.02.2022). În anul 1989 s-au făcut reparaţii de întreţinere la casa parohială.

Între anii 1990-1993 s-a construit în cimitirul parohial o Capelă, în incinta căreia se află o cameră folosită pentru agape creştineşti. Capela cimitirului parohial – situată în str. Srg. Nițu Vasile nr.3, sector 4 –  este împodobită cu pictură în frescă executată de Simona Tudor şi a fost sfinţită de Preasfințitul  Episcop Teofan Sinaitul în 1993.

În anul 1998 s-au făcut reparaţii capitale la casa parohială. În anul 1999 s-a reconstruit cancelaria parohială, dotându-se cu o bibliotecă nouă. În anul  2000 s-au făcut lucrări de întreţinere la acoperişul bisericii, la exterior şi la terasă. În anul 2003 s-au făcut reparaţii capitale la clopotniţă, iar în anul 2004 s-au restaurat picturile exterioare la biserică şi brâul floral. Între 2005-2009  s-a făcut repictarea bisericii de către arhitect-pictor Samoilă Crişan.

La data de 1 iulie 2005 a fost numit preotul Nicolae Puşcaş. La data de 1 noiembrie 2007 a fost numit preotul  Daniel – Alexandru Bărîcă. La 1 noiembrie 2018 a fost numit preotul Mircea-Emanoil Popescu-Argeș. La 1 aprilie 2023 a fost numit preotul Petre Sperlea.

La data de 15 martie 2011 preotul Daniel – Alexandru Bărîcă a fost numit preot paroh.

Cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pe 4 iunie 2016, Preacuviosul Arhimandrit Gheorghios Giannios, parohul Parohiei Adormirii Maicii Domnului din Evxeinoypoli-Grecia, a adus părticele din Sfintele Moaşte ale  Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie şi ale Sfântului Nou Mucenic Rafail, iar pe pe 5 noiembrie 2016, părintele Gheorghios a adus părticele din Sfintelor Moaște ale Sfântului Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina şi ale Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou. Aceste Sfinte Moaşte, dimpreună cu culionul şi brâul de la Moaştele Sfântului Ioan Rusul, au fost aşezate în biserică, spre închinare, în Racla realizată la Atelierele Patriarhiei Române. Racla a fost sfinţită, pe 4 iunie 2016, la slujba Vecerniei,  de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor.

Începând cu anul 2011, având Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu osteneala preotului paroh Daniel Bărîcă – sprijinit de preoții bisericii, de membrii Consiliului și ai Comitetului Parohial, precum şi de enoriaşi şi închinători ai acestei sfinte Biserici – s-au făcut următoarele lucrări: recondiţionarea lambriurilor de stejar ale interiorului şi ale catapetesmei Bisericii; consolidarea integrală a terasei, din faţa Bisericii, şi refacerea ei, la interior şi la exterior; refacerea stâlpilor ornamentali ai terasei şi a porticelor de la intrările în curtea Bisericii; consolidarea, mozaicarea soclului gardului Bisericii, precum şi vopsirea gardului metalic; refacerea şi mozaicarea integrală a soclului Bisericii şi repararea exteriorului Bisericii; refacerea, consolidarea pardoselii interioare a Bisericii şi placarea ei cu granit; realizarea sistemului de încălzire în pardoseală a Bisericii şi dotarea cu două noi centrale cu condensare; dotarea cancelariei şi a casei parohiale cu o nouă centrală; placarea cu granit a stâlpilor interiorului Bisericii şi a celor de la intrarea principală; înlocuirea burlanelor din jurul Bisericii cu unele noi, din zinc; realizarea lumânărarului metalic din curtea Bisericii; realizarea unor uşi noi metalice, cu geam termopan, la cele trei arcade ale faţadei Bisericii; realizarea unor noi piese de mobilier sculptat la Sfântul Altar şi în Biserică; dotarea Bisericii cu patru aparate de aer condiţionat; realizarea unui nou pangar, din lemn de stejar; restaurarea icoanelor catapetesmei şi ale interiorului Bisericii; restaurarea icoanelor de la exteriorul Bisericii şi realizarea unor icoane murale, în tehnica frescă, la arcadele faţadei Bisericii;curăţarea policandrelor Bisericii şi adăugarea unor noi elemente la acestea; curăţarea şi argintarea candelelor Bisericii; realizarea unei Racle, pentru Sfinte Moaşte, la Atelierele Patriarhiei Române; dotarea bisericii cu 40 de scaune din lemn de fag, tapiţate; instalarea unui nou sistem de sonorizare; realizarea unui nou grup sanitar în curtea Bisericii etc.

Cea mai mare parte din lucrările executate între 2011-2016 s-a făcut cu sponsorizare de la Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (A.M.P.T.) a Primăriei Municipiului Bucureşti. O bună parte, din fondurile necesare lucrărilor, au provenit din fonduri proprii sau sponsorizări mai mici, din partea credincioșilor.

La 7 mai 2017, după finalizarea lucrărilor, s-a săvârșit slujba de Târnosire a bisericii de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Evenimentul a fost onorat prin prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit Cuvântul de învățătură și a acordat distincții clericilor și credincioșilor care au ajutat material și moral la realizarea lucrărilor bisericii.

La 14 septembrie 2019, P.C. Arhim. Gheorghios Giannios a adus, din Grecia, un frament din Moaștele Sfântului Ioan Rusul. Pe 8 noiembrie 2020 a fost sfințită, de către  Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, o nouă raclă, în care au fost așezate fragmente din Moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Efrem cel Nou. Tot Părintele Gheorghios a adus, pe 28 mai 2023, fragmente din Moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și ale Sfintei Maria Magdalena, care au fost așezate în Racla din biserică. Amândouă raclele pentru Sfintele Moaște au fost realizate la Atelierele Patriarhiei Române.

Pisania de la prima Târnosire a bisericii – 29 iunie 1934:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înălțat-am acest locaș cu hramul Bunei Vestiri și al Sf. Ap. Petru și Pavel în Parohia Bellu, cu contribuția enoriașilor din prima generație și a Fondului religios «Petre Mihail», pe locul donat de P.S.E. Nifon. Sfințirea temeliei s-a făcut la 28 iunie 1925, în timpul Î.P.S.D.D. Dr. Miron Cristea, întâiul Patriarh al României, sub domnia M.S.R. Ferdinand I, întregitorul neamului, iat târnosirea sub domnia M.S.R. Carol II, în anul 1934. Slăviți pe Dumnezeu, binecuvântați pe cei ce au jertfit, îngrijiți și împodobiți acest Sf. Locaș din neam în neam. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți în veci. Amin. Comitetul.

Pisania de la  a doua Târnosire a bisericii – 7 mai 2017:

„ÎNSEMNARE: ÎN NUMELE PREASFINTEI  TREIMI  ȘI  CU OCROTIREA  MAICII  DOMNULUI,  SFÂNTA  BISERICĂ  CU HRAMURILE  „BUNA  VESTIRE”  ȘI  „SFINȚII  APOSTOLI  PETRU  ȘI  PAVEL”  A  FOST  ZIDITĂ  ÎNTRE  ANII  1925-1934  ȘI  SFINȚITĂ  LA  29 IUNIE  1934.  DUPĂ  70  DE  ANI, CU  SPRIJINUL  CONSILIULUI PAROHIAL, AL  CREDINCIOȘILOR  ȘI  PRIN  STĂRUINȚA  PREOTULUI  AUREL  BĂRÎCĂ  (PAROH  ÎNTRE  1988 – 2011)  S-A  SCHIMBAT  ACOPERIȘUL  S-A  FĂCUT  CANCELARIA, S-A  CONSOLIDAT  CLOPOTNIȚA  ȘI  S-A  REFĂCUT  PICTURA  (PÂNĂ  ÎN 2010).  DIN 2011, CU  SPRIJINUL  PRIMĂRIEI  CAPITALEI,  AL  CONSILIULUI  PAROHIAL,  AL  CREDINCIOȘILOR  ȘI  PRIN  OSTENEALA  PREOTULUI  PAROH  DANIEL-ALEXANDRU  BARÎCĂ  S-AU  EFECTUAT  LUCRĂRILE  GENERALE  DE  REFACERE  A  BISERICII: S-AU  CONSOLIDAT  ȘI   MOZAICAT  SOCLUL,  TERASA  ȘI  STÂLPII  ORNAMENTALI;  S-AU  REFĂCUT  GARDUL  ȘI  EXTERIORUL  SFÂNTULUI  LOCAȘ  S-A  CONSOLIDAT  PARDOSEALA  ȘI  S-A  FĂCUT  ÎNCĂLZIREA;  S-A  PLACAT  CU  GRANIT  INTERIORUL,  S-A  REALIZAT  PICTURA  ARCADELOR;  S-AU  FĂCUT  LUMÂNĂRARUL,  UȘILE  METALICE  DE  LA  INTRARE,  PANGARUL  ȘI  MOBILIERUL;  S-AU  RESTAURAT  ICOANELE  CATAPETESMEI  ȘI  CELE  MURALE  DIN  EXTERIOR;  S-AU  CURĂȚAT  POLICANDRELE; S-AU  REFĂCUT  CATAPETEASMA  ȘI  LAMBRIURILE;  S-A PAVAT  CURTEA  Ș.A.

ÎN ANUL  AL X-LEA  DE  ARHIPĂSTORIRE  A  PREAFERICITULUI  PĂRINTE  DANIEL, PATRIARHUL  BISERICII  ORTODOXE  ROMÂNE,  BISERICA  A  FOST  TÂRNOSITĂ,  LA  7  MAI  2017,  DE  CĂTRE  PREASFINȚITUL  PĂRINTE  TIMOTEI  PRAHOVEANUL, EPISCOP-VICAR  AL  ARHIEPISCOPIEI  BUCUREȘTILOR.

BINECUVÂNTEAZĂ,  DOAMNE,  PE  CEI  CE  IUBESC  FRUMUSEȚEA  CASEI  TALE!”

Dumnezeu să ne ajute tuturor, iar Maica Domnului să ne ocrotească pe toți!

Preot-paroh DANIEL – ALEXANDRU BĂRÎCĂ

Foto: Biserica BunaVestire Belu în anul 1934

Foto: Târnosirea Bisericii Buna Vestire Belu 29 iunie 1934

Foto: Biserica BunaVestire Belu în anul 2000